Znajdź Targi w swoim mieście

Targi odbędą się już za:  98 dni

STADION ŚLĄSKI (w Parku Śląskim), Chorzów, Ul. Katowcka 10

Do góry 

 

Specyfikacje

Poni­żej przed­sta­wiamy specyfikacje:

 

 

 

Regu­la­min Targów: